Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimine ebaõnnestus.
Juhised probleemi lahendamiseks
Veendu, et kiipkaardi lugeja oleks sinu arvutiga läbi USB ühendatud. Seejärel sisesta ID-kaart kiipkaardi lugejasse. Sisesta kindlasti ka Eesti isikukood ja identifitseeri end PIN1 koodiga. Veel infot: www.id.ee.